Kjøpsvilkår

 

Kjøpsvilkår for Føderommets kurs, produkter og tjenester

 

  1. Innledning:

Vi ber deg lese nøye gjennom kjøpsvilkårene. Her finner du oversikten over det som er avtalt mellom oss, og som du har gått med på, ved kjøp av våre kurs, produkter og tjenester.

Vilkårene i denne avtalen medfører ingen begrensning av kundens lovbestemte rettigheter, men er ment å framheve partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Dersom du har signert en individuell kontrakt med oss, i forbindelse med kjøp av for eksempel en fødselspakke, så gjelder kontraktens betingelser over disse vilkårende.

Avtalen gjelder mellom deg, eller ditt firma, som kjøper og Føderommet AS som selger. Firmaet har organisasjonsnummer 830 796 592 og eies av Anette Hommel.

Dersom du lurer på noe i dette dokumentet ber vi deg kontakte oss på: [email protected]

 

  1. Betaling, Angrerett og Garanti:

Prisen på tjenestene er det som til enhver tid står oppført på salgssidene og/eller bookingsidene. Priser er inkludert MVA der det er aktuelt.

Betaling på nett skjer via bankkort eller kredittkort. Faktura tilsendes fra vår betalingsleverandør Stripe. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom Stripe, Kajabi og Bookingtjeneste.no. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Dette gjelder alle våre produkter

Kjøp av varer over internett, som ikke leveres fysisk, men lastes ned eller strømmes over internett, er unntatt angrerettloven.

Påmelding kurs er bindende etter angrefristen på 14 dager. Stripe tar et gebyr på 2,4%+2,00 kr som ikke betales tilbake dersom du benytter deg av angreretten.

Dersom du forhindres fra å delta på et kurs du har betalt for som følge av fødsel eller medisinske svangerskapsrelaterte komplikasjoner vil du få tilbud om gavekort ved Føderommet tilsvarende prisen du har betalt for kurset.

 

  1. Ansvar:

Kjøper forstår at Føderommet AS eller andre i tilknytning, ikke påtar seg ansvar for at resultat oppnås.

Kjøper informeres om at alle øvelser uten unntak gjøres på eget ansvar. Kjøper har selv ansvar for å lytte til kroppen sin og øve og utforske på en trygg måte. Føderommet AS har ingen ansvar for utfallet av fødselen og eventuelle ulykker som kan skje i forberedelsesperioden og/eller barseltiden.

For fødselspakker gjelder egne vilkår, som du kan lese i den enkelte kontrakt.

 

  1. Betingelser for bruk:

Kurs og tjenester er i sin helhet beskyttet av opphavsrett. Kjøper kan ikke bruke kurs, materialer eller deler av produkter på en måte som krenker Føderommet AS sine rettigheter, eller som ikke er godkjent av Føderommet AS. 

Det er ikke lov å gi hele eller deler av kursinnholdet videre til andre, selge dem videre, eller endre dem.

Produktene er til personlig bruk. Det vil si at du ikke kan dele eventuell påloggingsinformasjon, hefter, handouts og kursinnhold med andre.

Allmenn tilgjengelig informasjon står kjøper fritt til å dele videre.

 

  1. Utsettelse og Avlysning:

Grunnet arbeidets art er det naturlig å forvente at kurs og konsultasjoner innimellom må avlyses. Føderommet AS forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette planlagte kurs, konsultasjoner og/eller veiledning som følge av årsaker som er utenfor vår kontroll. Et eksempel på en slik hendelse er dersom et kurs må avlyses fordi kursholder blir kalt ut til fødsel.

Ved en slik avlysning vil du få tilbud om en ny dato. Dersom det ikke lar seg gjøre vil du få et gavekort hos Føderommet som kan brukes på de kurs/tjenester du måtte ønske. Refusjon gis ikke.

 

  1. Endringer:

Disse vilkårene kan bli endret fra tid til annen. Den seneste versjonen finnes alltid på vår nettside knyttet til salg av det aktuelle produktet. Endringer i vilkårene gjelder bare for kjøp som gjennomføres etter at den endrede versjonen er lagt ut på nettsiden.

 

  1. Klager og krav:

Vi er opptatte av at kundene våre er fornøyde med det vi leverer. Om du som kunde av noen grunn er misfornøyd, ber vi om at du sier fra så snart som mulig.

Disse vilkårene og alle spørsmål vedrørende programmet reguleres av norsk rett.

Ved enhver tvist vedrørende vilkårene eller brudd på vilkårene, oppsigelse eller ugyldighet av vilkårene eller andre spørsmål, forplikter partene seg til å forsøke å løse dette på laveste mulige nivå mellom seg. Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

 

 

Kontakt:

Føderommet AS

[email protected]

 

Sist endret: 13.11.2023