Personvernerklæring

Anette Hommel ENK

Sist revidert: 10. 09. 23

 

I personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvilke personopplysninger som behandles, hvorfor opplysningene dine behandles og hvilke rettigheter du har i forbindelse med behandlingen av dine personopplysninger.

Bruk av v√•re tjenester inneb√¶rer at personopplysninger overf√łres til land utenfor E√ėS. En overf√łring av personopplysninger til land utenfor E√ėS gj√łr at opplysningene som overf√łres, ikke er sikret et like godt beskyttelsesniv√• som innenfor E√ėS. Du kan lese mer om dette i punktet ¬ęPersonopplysninger overf√łres til USA¬Ľ. ¬†

 

Behandlingsansvarlig
Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, og hvilke midler som skal brukes i behandlingen. Det er Anette Hommel ENK (org.nr.: 923 734 147) som er behandlingsansvarlig for personopplysningene som behandles i forbindelse med tjenestene og produktene vi tilbyr.

Anette Hommel ENK representeres ved eier, Anette Bjor√ły Hommel.

Kontaktopplysningene til behandlingsansvarlig er:                                         

Anette Hommel ENK

√ėvre Vikaraunet 29

7057 Jonsvatnet                               

E-post: [email protected]

Særlige kategorier av personopplysninger

Særlige kategorier av personopplysninger er typer av personopplysninger som er regnet for å være særlig sensitive og beskyttelsesverdige. De særlige kategoriene av personopplysninger, er opplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion, filosofisk overbevisning eller fagforeningsmedlemskap, samt behandling av genetiske opplysninger og biometriske opplysninger med det formål å entydig identifisere en fysisk person, helseopplysninger eller opplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering.

Etter personvernforordningen er utgangspunktet at behandlingen av denne typen personopplysninger er forbudt. Det er likevel lov til √• behandle disse opplysningene, dersom man har et unntak fra forbudet. Eksempler p√• unntak kan v√¶re samtykke fra den som f√•r personopplysningene sine behandlet eller at det er n√łdvendig √• behandle opplysningene for √• beskytte vitale interesser.

Anette Hommel ENK behandler i utgangspunktet ikke s√¶rlige kategorier av personopplysninger. Vi har likevel ikke kontroll over hvilke opplysninger du velger √• gi n√•r du er i kontakt med oss. Hvis vi mottar s√¶rlige kategorier av personopplysninger fra deg p√• en m√•te som gj√łr at opplysningene lagres, for eksempel i et fritekstfelt, i en sp√łrreunders√łkelse eller p√• e-post, vil opplysningene slettes.

 

Hvem vi behandler personopplysninger om

Vi behandler personopplysninger om blant annet:

  • Bes√łkende p√• v√•r nettside
  • Kunder og potensielle kunder
  • Kontaktpersoner hos v√•re leverand√łrer og samarbeidspartnere

Når personopplysninger registreres

For at du skal kunne benytte v√•re tjenester er vi n√łdt til √• registrere dine personopplysninger. N√•r og hvordan Anette Hommel ENK registrer dine personopplysninger avhenger av din kontakt med oss. Vi registrerer dine personopplysninger blant annet i disse tilfellene:

  • N√•r du deltar p√• webinar eller minikurs
  • N√•r du bes√łker nettsiden
  • N√•r du melder deg p√• og deltar p√• kurs
  • N√•r du kontakter oss p√• e-post, telefon eller sosiale medier
  • N√•r du melder deg p√• en e-postliste, eksempelvis nyhetsbrev, og n√•r du √•pner e-posten

 

Formål og rettslig grunnlag

Anette Hommel ENK behandler opplysninger om deg til ulike form√•l og med ulike rettslige grunnlag. Dine personopplysninger behandles for at vi skal kunne tilby deg v√•re produkter og tjenester, enten det gjelder kurs, nyhetsbrev eller annet gratis innhold og for at vi skal kunne markedsf√łre v√•re produkter og tjenester.

 

Kursdeltakelse

Når du melder deg på kurs hos oss behandles personalia, kontaktopplysninger, betalingsopplysninger, kursprogresjon og kursstatistikk. Dersom du velger å delta på veiledning, behandles personopplysninger i form av lydmeldinger, bilder, chatmeldinger og annet du måtte sende.

Form√•let med behandlingen er √• gj√łre oss i stand til √• levere avtalte produkter og tjenester til deg. Behandlingen av personopplysninger er n√łdvendig for √• oppfylle en avtale med deg. Behandlingsgrunnlaget f√łlger av personvernforordningen artikkel 6 nummer 1 bokstav b.

Personopplysninger knyttet til kursdeltakelse behandles for perioden du har et eksisterende kundeforhold hos oss, og slettes ti √•r etter kundeforholdets opph√łr.

Betalings- og fakturaopplysninger behandles i tillegg for √• oppfylle rettslige forpliktelser som p√•hviler Anette Hommel ENK etter bokf√łringsloven. Behandlingsgrunnlaget er forordningens artikkel 6 nummer 1 bokstav c. Opplysninger det er n√łdvendig √• lagre for √• oppfylle v√•re forpliktelser etter bokf√łringsloven, slettes senest etter fem √•r.

Kursleverand√łren og leverand√łren av v√•re betalingstjenester er amerikanske selskap. For √• kunne levere v√•re kurstjenester er vi derfor n√łdt til √• overf√łre personopplysninger til USA. Overf√łringen skjer med grunnlag i personvernforordningens art. 49, som tillater overf√łring av personopplysninger til land utenfor E√ėS-omr√•det n√•r det er n√łdvendig for √• kunne oppfylle avtalen mellom oss og deg.

 

Webinardeltakelse
N√•r du melder deg p√• v√•re webinar registreres din e-postadresse og brukernavnet ditt i webinarl√łsningen. Dersom du velger √• benytte deg av chatten i webinaret, behandles i tillegg dine personopplysninger i form av det du velger √• skrive i chatten.

Personopplysninger behandles med form√•l om √• informere om og √• markedsf√łre, v√•re produkter og tjenester gjennom digitale arrangementer. Behandlingsgrunnlaget er v√•r berettigede interesse av √• markedsf√łre v√•re tjenester og produkter. Behandlingsgrunnlaget f√łlger av personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

I forbindelse med v√•re webinarer behandler vi ogs√• statistikk og sp√łrsm√•l i chatten behandles med form√•l om √• justere innhold i fremtidige webinarer. Behandlingsgrunnlaget er v√•r berettigede interesse av √• forbedre v√•re webinarer. Behandlingsgrunnlaget f√łlger av personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

V√•r leverand√łr av videokonferansetjenester er et amerikanske selskap. For √• kunne levere v√•re kurstjenester er vi derfor n√łdt til √• overf√łre personopplysninger til USA. Overf√łringen skjer med grunnlag i personvernforordningens art. 49, som tillater overf√łring av personopplysninger til land utenfor E√ėS-omr√•det n√•r du har samtykket til overf√łringen.

 

Nyhetsbrev og markedsf√łring
Dersom du velger √• melde deg p√• v√•re nyhetsbrev vil du motta informasjon om v√•re produkter, aktiviteter som eksempelvis webinarer, og annen markedsf√łring. N√•r du melder deg p√• nyhetsbrevet registreres din e-postadresse.

For √• gj√łre nyhetsbrevet relevant for deg, kan innholdet tilpasses ut ifra dine kj√łp, deltakelse p√• webinarer og nedlastning av gratis innhold. Vi mottar ogs√• tilbakemelding p√• om v√•re nyhetsbrev √•pnes, og om det klikkes p√• lenker som ligger i nyhetsbrevet. Disse tilbakemeldingene gj√łr at vi kan tilpasse innholdet i, og mottakere av, fremtidige nyhetsbrev.

Form√•let med √• sende nyhetsbrev, er √• gi informasjon om og √• markedsf√łre v√•re produkter og tjenester til kunder og potensielle kunder. Behandlingsgrunnlaget er v√•r berettigede interesse av √• markedsf√łre direkte mot personer som viser interesse i v√•r bedrift og v√•re produkter. Behandlingsgrunnlaget f√łlger av personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav f.

 

Kundekommunikasjon
Vi behandler personopplysningene dine når du er i kontakt med oss på e-post, telefon eller i sosiale medier. Når du er i kontakt med oss behandles normalt personalia og kontaktopplysninger, i tillegg til de personopplysningene du gir oss i forbindelse med dialogen vi har.

Formålet med behandlingen er at vi skal kunne behandle henvendelser knyttet til våre tjenester og produkter, eller ditt kundeforhold med oss. Behandlingsgrunnlaget er vår berettigede interesse av kunne kommunisere på en enkel og effektiv måte med våre kunder og potensielle kunder i våre kontaktflater.  

Kundedialog slettes som hovedregel 3 √•r etter kundeforholdet er avsluttet. Dette fordi dialogen er av betydning for eventuelle rettslige krav som kan oppst√• som f√łlge av avtaleforholdet med oss. ¬†

Dialog med potensielle kunder, slettes 6 m√•neder etter siste dialog. Dersom det foretas et kj√łp, regnes dialog som knytter seg til v√•re produkter og tjenester for √• v√¶re kundedialog. Dette kan for eksempel v√¶re sp√łrsm√•l om kursinnhold eller forventet resultat.

 

Hvem deles dine personopplysninger med?

VI gir ikke dine personopplysninger videre til andre, med mindre vi har et lovlig grunnlag for utleveringen. Eksempler på slike lovlige grunnlag er vår avtale med deg eller at vi er rettslig forpliktet til å utlevere opplysningene.

Vi bruker databehandlere som samler inn, lagrer eller p√• annen m√•te behandler personopplysninger p√• v√•re vegne. Det gj√łr vi for at vi skal kunne tilby v√•re tjenester, ivareta v√•re berettigede interesser, oppfylle lovp√•lagte krav og √• oppfylle avtalen med deg. Vi inng√•r alltid avtaler med v√•re databehandlere som sikrer at personopplysningene er godt ivaretatt.

Dette er våre kategorier av databehandlere:

Kursplatformleverand√łrer

Nyhetsbrevleverand√łrer

Skylagringsleverand√łrer

E-postklient

Betalingsl√łsninger

Regnskap

Tekstbehandling

Videokonferanseprogram

Meldingsapp


Personopplysninger overf√łres til USA

I personvernkontekst har ¬ęoverf√łring¬Ľ to betydninger. En overf√łring kan for det f√łrste v√¶re at personopplysninger flyttes fra en server til en annen. For det andre, kalles det ogs√• en overf√łring der hvor noen har fjerntilgang p√• personopplysninger.

Utgangspunktet er at overf√łring av personopplysninger kan skje til land utenfor E√ėS (s√•kalte ¬ętredjeland¬Ľ) dersom mottakeren av personopplysningene har gitt n√łdvendige garantier for behandlingen av personopplysninger, og det sikres at de som f√•r sine personopplysninger overf√łrt har h√•ndhevbare rettigheter og effektive rettsmidler. Tidligere var en l√łsning kalt ¬ęPrivacy Shield¬Ľ p√• plass for √• sikre personvernet ved overf√łring av personopplysninger til USA. Denne l√łsningen ble imidlertid funnet ugyldig sommeren 2020. ¬†

Anette Hommel ENK bruker forel√łpig leverand√łrer hvor det er n√łdvendig med begge disse formene for overf√łring av personopplysninger, for at vi skal kunne levere v√•re tjenester til deg. V√•re leverand√łrer befinner seg i USA, hvor den europeiske personvernforordningen ikke gjelder. Vi har imidlertid inng√•tt databehandleravtaler med alle v√•re leverand√łrer, og overf√łringen av personopplysninger til USA skjer i tr√•d med standard kontraktsklausuler vedtatt av Europakommisjonen. Dette er tiltak som sikrer et godt personvern for den behandlingen av personopplysninger v√•re leverand√łrer gj√łr p√• v√•re vegne.

Imidlertid er en del amerikanske selskap, deriblant v√•re databehandlere, underlagt lovgivning om gj√łr at de kan motta henvendelser fra amerikanske offentlige myndigheter med krav om √• utlevere personopplysninger knyttet til bestemte fysiske personer. Slike utleveringsforesp√łrsler skjer i tr√•d med amerikansk etterretningslovgivning. Innsamlingen skjer p√• en slik m√•te at det fanges opp opplysninger om flere personer enn bare den fysiske personen som er m√•let for innsamlingen av personopplysninger. Slike utleveringer kan vi ikke forhindre gjennom bruk av databehandleravtaler og standard kontraktsklausuler.

Selv om amerikanske offentlige myndigheter etter amerikansk lovgivning kan f√• innsyn i personopplysninger for etterretningsform√•l, er det ikke dermed sagt at dine opplysninger vil bli utlevert til amerikanske myndigheter, eller at de brukes aktivt dersom de skulle bli utlevert. Verken vi eller v√•re leverand√łrer kan garantere for at en slik utlevering ikke vil skje, og vi vil heller ikke motta informasjon om en utlevering skjer. En eventuell utlevering av personopplysninger til amerikanske offentlige myndigheter inneb√¶rer at vi ikke lenger har kontroll over personopplysningene. Vi kan dermed ikke bestemme hva opplysningene skal brukes til eller n√•r de skal slettes, og du har heller ikke mulighet til √• ut√łve dine rettigheter etter personvernforordningen overfor amerikanske myndigheter.¬†

 

Dine rettigheter

N√•r vi behandler personopplysningene dine, har du enkelte rettigheter du kan benytte deg av. Hvis du √łnsker √• benytte deg av en av dine rettigheter, har du krav p√• svar s√• raskt som mulig og senest innen √©n m√•ned. I noen tilfeller kan svarfristen forlenges med to m√•neder. Hvis det er n√łdvendig √• forlenge svarfristen, informerer vi deg om dette innen √©n m√•ned fra vi mottok henvendelsen din.

Dersom du √łnsker √• benytte dine rettigheter, kan du sende oss en henvendelse p√• e-post til: [email protected]. Du kan ogs√• sende en henvendelse per post til:

Anette Hommel ENK

√ėvre Vikaraunet 29

7057 Jonsvatnet             

Innsyn i opplysninger
Du kan be om innsyn i de opplysningene som Anette Hommel ENK behandler om deg. Dersom du √łnsker innsyn opplysningene dine, ber vi deg bruke skjemaet for innsynsbegj√¶ring. Skjemaet kan sendes til [email protected]. Les mer om din rett til innsyn

Korrigering av personopplysninger
Dersom du oppdager at Anette Hommel ENK behandler feil opplysninger om deg, for eksempel at du er registrert med feil adresse, kan du kreve at opplysningene rettes eller suppleres med tilleggsopplysninger. Les mer om din rett til korrigering.

Sletting av personopplysninger
Du kan i noen tilfeller be om at vi sletter dine personopplysninger, for eksempel hvis du mener det ikke lenger er n√łdvendig √• behandle opplysningene for form√•let de ble samlet inn for. ¬†Selv om du ber om √• f√• dine personopplysninger slettet, kan det likevel v√¶re n√łdvendig for oss √• behandle opplysningene. Dette gjelder for eksempel hvis vi er lovp√•lagt √• behandle opplysningene eller form√•let med behandlingen ikke er oppn√•dd. Les mer om din rett til sletting her.

Begrensning av behandling av personopplysninger
I noen tilfeller kan du be om at behandlingen av dine personopplysninger begrenses. Når behandlingen begrenses, innebærer det at opplysningene som lagres ikke brukes til andre ting uten ditt samtykke, med mindre det foreligger et unntak. Les mer om din rett til å kreve begrensning.

Protestere mot en behandling av personopplysninger
Dersom Anette Hommel ENK behandler dine personopplysninger med grunnlag i at behandlingen er n√łdvendig for √• utf√łre en oppgave i allmennhetens interesse, eller for √• oppn√• form√•l knyttet til en berettiget interesse, har du rett til √• protestere mot at personopplysningene dine behandles. Du kan lese mer om din rett til √• protestere mot behandlingen her.

Du kan klage på vår behandling av dine personopplysninger
Dersom du mener at dine personopplysninger er blitt behandlet i strid med personopplysningsloven, h√•per vi at du vil gi oss beskjed.¬† Da kan vi unders√łke n√¶rmere hva som har skjedd, og fors√łke √• l√łse saken. Du kan ogs√• sende en klage til Datatilsynet. Her kan du lese om hvordan du klager til Datatilsynet.