Jordmor Tonje

Jeg heter Tonje og er autorisert jordmor. Før jeg videreutdannet meg som jordmor, jobbet jeg som sykepleier i akuttmottak og på barneavdeling. Jeg har vært jordmor på AHUS og på St. Olavs og har også jobbet i følgetjeneste og på helsestasjon. Nå jobber jeg som hjemmejordmor og tar i tillegg noen ekstravakter ved fødeavdelingen.

Jeg har videreutdanning i fedme- og fedmebehandling og skrev min master om svangerskapsdiabetes og fysisk aktivitet.

Jeg har alltid vært interessert i hjemmefødsel, men satt meg først ordentlig inn i temaet da jeg ventet mitt første barn og planla min egen fødsel. Esther var min trygge og gode hjemmejordmor, og nå jobber vi sammen her i Føderommet. Jeg har fokus på at du som fødekvinne (med eller uten partner) skal kunne ta informerte valg rundt ditt barns fødsel og oppleve kontroll og trygghet både før og under fødsel. Din autonomi står sterkt og gjennom god forberedelse vil du i større grad kunne ta kontroll over din egen fødselsopplevelse. Innenfor hva som er faglig forsvarlig er det et stort spillerom for dine og deres ønsker. Det er du som bestemmer over din kropp. Er du frisk og har en frisk baby i magen, er hjemmefødsel med jordmor helt trygt for deg og barnet ditt.

Hjemmejordmor Tonje Kristin Jensen ved Føderommet i trondheim

Tjenester jeg tilbyr

 

Svangerskapskontroll hjemme (eller på jobb) for friske gravide

Hjemmefødsel

Samtaler med jordmor*

6-ukerskontroll med bekkensjekk

 

*Samtalene kan omhandle for eksempel infertilitetsproblematikk, prekonsepsjonell veiledning, spørsmål du måtte ha rundt egne rettigheter, forberedelsessamtale til fødsel på sykehus, prevensjonsveiledning - eller hva som helst du måtte ha av jordmorfaglige spørsmål eller tema! 

 

Kontakt meg gjerne for å sette opp en time, eller for å ta en uforpliktende prat om hjemmefødsel.

Kontakt meg på tonje@foderommet.no

 

Kontakt meg
Priser og pakker
Til jordmortjenester